اداره کل پدافند غیر عامل
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
10143
1
کتابخانه تخصصی

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

1

استحكامات و سازه هاي امن

مهندس صفاپيمان مهندس سجاد غضنفري نيا

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

2

اصول ومباني پدافند غير عامل

جعفر موحدي نيا

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

3

فضاي سايبر ، ميدان اصلي تهاجم و دفاع

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

4

آزمايشگاه امنيت نرم افزار و سيستم عامل

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

5

ملاحظات پدافند غير عامل در پست الكترونيكي

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

6

مقدمه اي بر ضرورت ، روشها و ملاحظات مهاجرت به سامانه هاي بومي

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

7

رمز كننده پهناي باند بالا

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

8

شبكه ارتباطات ثابت

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

9

راهنماي سريع CSIRT

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

10

استاكس نت

مهندس حسن پارسا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

11

پدافند غير عامل سيستم هشدار و اعلام خطر

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

12

مركز عمليات امنيت

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

13

ملاحظات پدافند غير عامل

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

14

ديوار آتش

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

15

پنهان نگاري و تحليل پنهان نگاري

مركز پدافند غير عامل فاوا

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

16

آشنايي با مفاهيم تست نفوذ در نرم افزارها

مهندس سجاد بنابي

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

17

معرفي و بررسي استانداردهاي فاوا

مهندس سجاد بنابي

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

18

اينترنت و نظام سلطه

مركز پدافند غير عامل فاوا

شركت مخابرات ايران- دفتر روابط عمومي و امور بين الملل

19

امنيت در فضاي تبادل اطلاعات

سهيلا سهامي- سميرا مختار- سجاد بنابي

سازماان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

20

پدافند غير عامل شبكه هاي PAP

مركز پدافند غير عامل فاوا

 

21

امنيت محيطي در حوزه فاوا

مهندس سجاد بنابي

سازماان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

22

فصلنامه پدافند غير عامل

دانشگاه جامع امام حسين(ع)- دانشكده و پژوهشكده پدافند غير عامل

23

آشنايي با تسليحات غير كشنده

مهندس محمد ابراهيم نژاد

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

24

مديريت بحران نظامي

مهندس مريم ابهري

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

25

مباني، استتار، اختفاء و فريب (CCD )

مهندس داود مجيدي- مهندس مريم موسوي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

26

آمايش و مكان يابي

دكتر حبيب اله سهامي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

27

طراحي شهري از منظر دفاع غير عامل

اميرشكيبا منش- جواد هاشمي فشاركي

بوستان حميد

28

مباني، مستندات و الزامات قانوني سازمان پدافند غير عامل كشور

سازمان پدافند غير عامل كشور

توسعه فرهنگي و اطلاع رساني

29

راهبردهاي حفاظت از زيرساختهاي حياتي

ترجمه محمد ابراهيم ناژادشلماني

بوستان حميد

30

مقدمه اي بر جنگ سايبر و تروريسم سايبر (جلد دوم)

محمد ابراهيم نژاد شلماني

بوستان حميد

31

آشنايي با جنگ نرم (جنگ سايبر1) جلداول

محمدابراهيم نژاد حميد اسكندري

بوستان حميد

32

نقش بسيج و بسيجيان در توسعه فرهنگ پدافند غير عامل

دكتر غلامرضا جلالي

كميته پدافند غير عامل وزارت آموزش وپرورش

33

تشكيلات و وظايف مقابله بابحران در مدرسه

كارگروه پژوهش كميته پدافند غير عامل وزارت آموزش و پرورش

34

پدافند غير عامل كارتهاي هوشمند

مركزپدافند غير عامل

 

35

پدافند غير عامل ضدبدافزار

مركز پدافند غير عامل

 

36

فصلنامه مديريت بحران

مركز پژوهشهاي مديريت بحران و دفاع غير نظامي

 

37

مزايا، چالش ها و راهكارهاي امنيتي نرم افزارهاي متن باز

دكتر حميد رضا ربيعي- دكتر محمد خوانساري

 

38

امنيت در سامانه هاي ارتباطي ثابت و سيار

ناصرنامخواه

شركت مخابرات ايران دفتر روابط عمومي و امور بين الملل

39

تهديها ، فرصتها و ملاحظات سامانه موتور جستجوي اينترنت

مركز پدافند غير عامل

شركت مخابرات ايران- دفتر روابط عمومي و امور بين الملل

40

پدافند غير عامل سيستم پاسخگويي به رويدادهاي امنيتي (CERT)

مركز پدافند غير عامل

 

41

توليد قفل و روشهاي شكستن آنها

مهندس هانيه كارخانه

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

42

جنگ رسانه اي در فضاي سايبر

حميد ضيايي پرور

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

43

آشنايي با پدافند غير عامل ويژه آموزش خانواد

حميدرضا كفاش- غلامرضا حميدزاده

انتشارات مدرسه

44

ضرورت و چگونگي آموزش و فرهنگ سازي درحوزه امنيت فاوا

مركز پدافند غير عامل

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

45

فضاي سايبر، ميدان اصلي تهاجم و دفاع

مركز پدافند غير عامل

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

46

انواع حملات در فضاي سايبر

سجاد بنابي- سهيلا سهامي- سميرا مختاري

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

47

پدافند غير عامل مسيرياب

مركز پدافند غير عامل

 

48

مقدمه اي بر پدافند غير عامل در حوزه مسيرياب

مركز پدافند غير عامل

شركت مخابرات ايران دفتر روابط عمومي و امور بين الملل

49

پدافند غير عامل سيستم مديريت يكپارچه تهديد(UMT )

مركز پدافند غيرعامل

 

50

كارگزار پست الكترونيكي امن

اميرموسي احسان ساراشريفي

سازمان فناوري اطلاعات ايران- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

51

پدافند غير عامل سامانه بانك اطلاعاتي (DBMS)

مركز پدافند غير عامل

 

52

مباحث پدافند غير عامل (4) جنگ رواني و جنگ رسانه

حميد اسكندري

بوستان حميد

53

مباحث پدافند غيرعامل(3) تهديد نرم- جنگ نرم

حميد اسكندري

بوستان حميد

54

مقدمه اي بر محيط شناسي نظامي و جنگهاي اطلاعاتي

عبدالرسول ديوسالار

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

55

نقش محوري جمعيت هلال احمر در پدافند غيرعامل

دكتراحمد اسفندياري مهندس ابوالفضل زرنگاريان مهندس حامد حقي

سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

56

آمايش و مكان يابي از منظر پدافند غيرعامل

مهندس علي اكبر ستاره دكتر سعيد زنگنه- سيد علي حسيني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

57

مباني اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل ( ويژه آموزش ضمن خدمت فرهنگيان ، اولياء و مربيان)

كميته پدافندغيرعامل وزارت آموزش و پرورش

انتشارات مدرسه

58

كليات پدافند غيرعامل كشور ويژه نمايندگان و مديران محترم مجلس شوراي اسلامي

روابط عمومي سازمان پدافند غيرعامل كشور

 

59

مباحث پدافند غيرعامل (5) آمايش سرزمين از منظر پدافند غيرعامل

حميد اسكندري

بوستان حميد

60

مصوبات كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور داراي اختيارات اصل 127 و 138 قانون اساسي

دبيرخانه دائمي كميته پدافند غيرعامل كشور

 

61

فرهنگ توصيفي دفاع غير عامل

دكتر سيد جواد هاشمي فشاركي- دكتر امير محمودزاده

انتشارات علم آفرين

62

كتابنامه پدافند غيرعامل

معاونت آموزش وپژوهش سازمان پدافند غيرعامل كشور

نقش ياس

           

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

63

مجموعه مقالات همايش سراسري تبيين سيستم هاي مهندسي و مديريت پدافند غيرعامل در نيروهاي مسلح و بسيج

دانشكده و پژوهشكده پدافند غيرعامل

دانشگاه امام حسين (ع)

64

معيارهاي پدافند غيرعامل در طراحي معماري ساختمانهاي جمعي شهري

دكتر سيد بهشيد حسيني

عابد

65

طرح ريزي ، مكان يابي واحدهاي صنعتي بر مبناي پدافند غير عامل

دكتر مهدي كرباسيان مهندس آتوسا آسياباني مهندس سعيد عابدي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

66

تحليل و طراحي ساختمانها در برابر اثرات انفجار

دكتر آرش نيري

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

67

مقدمه اي بر استتار و فريب

ترجمه : دكتر پرويز بروجرديان

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

68

كتابنامه پدافند سايبري

معاونت ارتباطات ، الكترونيك و فناوري اطلاعات سازمان پدافند غيرعامل كشور و قرارگاه سايبر كشور

نقش ياس

69

سازه هاي امن پيشرفته

ترجمه : دكتر محمد كاظم بشارتي گيوي- مهندس حميدرضا رضا بارونقي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

70

پردازش و تفسير تصاوير سنجش از دور

دكتر حميد دهقاني

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

71

مديريت ريسك در پدافند غير عامل

علي اكبر ستاره

انديشه ظهور

72

طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر انفجار در صنايع پتروشيمي

ترجمه : محمد صادق پور بهي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

73

بارگذاري انفجاري سازه هاي مهندسي

ترجمه : دكتر علي خجسته مهندس حميدرضا بارونفي

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

74

روش هاي نوين به سازي لرزه اي سازه هاي موجود

پژوهشكده مهندسي سازه هاي امن

انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر

75

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (بانك مركزي)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

76

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP ( سازمان صداو سيما)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

77

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت كشور)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

78

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت نيرو- نيروگاه برق)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

79

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت نيرو- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

80

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت راه و شهرسازي)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

         

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

81

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت نيرو- معاونت راهبردي شبكه برق- ديسپاچينگ)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

82

چهار گفتار در باب پدافند غير عامل

دكتر جلالي

محدث

83

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (وزارت صنعت، معدن و تجارت- بخش صنايع و معادن)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

84

دستورالعمل پدافند غيرعامل درمقابله با تهديدات EMP (شركت مخابرات)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

85

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلد اول : كليات محافظت در برابر انفجار

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

86

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلد دوم : بارگذاري انفجار

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

87

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلدسوم : اصول تحليل ديناميكي

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

88

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلد چهارم : طراحي سازه بتن آرمه

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

89

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلد پنجم : طراحي سازه هاي فولادي

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

90

دستورالعمل فني طراحي سازه ها در برابر انفجارات اتفاقي- جلد ششم : ملاحظات ويژه در طراحي تأسيسات

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

91

دستورالعمل فني و مهندسي پدافند غير عامل ايستگاههاي موجود تقليل فشار گاز برون شهري

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

92

آيين نامه طراحي و محاسبه پناهگاههاي هسته اي

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

93

آئين نامه ضوابط پدافند غير عامل درمكان يابي مراكز حياتي و حساس

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

94

دستور العمل فني طراحي سازه ها در برابر سلاحهاي متعارف

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

95

آئين نامه فني سازه هاي امن ( طراحي معماري)

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

96

آئين نامه ضوابط فني پدافند غيرعامل در مكانيابي سدها و خطوط انتقال آب

سازمان پدافند غيرعامل كشور- معاونت فني

دانشگاه صنعتي مالك اشتر- مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل

           

عناوين كتب و منابع پدافند غير عامل

رديف

عنوان كتاب

تدوين وگردآورنده

ناشر

97

دانستني هاي پدافند غيرعامل ويژه دوره عمومي مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي

حميد اسكندري

بوستان حميد

98

گنجينه پژوهش

معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غير عامل كشور

سازمان پدافند غيرعامل

99

راهنماي مبحث 21 مقررات ملي ساختمان

دكتر سيد جواد هاشمي فشاركي

بوستا حميد

100

رسانه و پدافند غيرعامل به همراه نگرشي ار ارزشهاي خلق شده در دفاع مقدس

دكتر غلامرضا جلالي

بوستان حميد

101

ماهيت و ضرورت دفاع غيرعامل (ماهيت و فلسفه آن )

دكتر سيدجواد هاشمي فشاركي

بوستان حميد

102

راهبردهاي حفاظت از زيرساختهاي حياتي (جلد دوم )

ترجمه مهندس محمد ابراهيم نژاد حميد اسكندري

بوستان حميد

103

معماري همساز با دفاع غيرعامل با واكاوي در سبكهاي معماري جهان

محمد بيطرفان- مصطفي فرزام شاد

بوستان حميد

104

فرهنگ واژگان موضوعي پدافند غيرعامل

حميد اسكندري

بوستان حميد

105

اقتصاد مقاومتي

حميد اسكندري

بوستان حميد

106

نقش حساسه هاي جمع آوري اطلاعات در دفاع غيرعامل

دكتر محمد رزم خواه

بوستان حميد

107

چگونه ديده شويم؟

مهندس محمدجعفر نجف زاده

بوستان حميد

108

رزمايش وسناريو نويسي پدافند غيرعامل

حميد اسكندري

بوستان حميد

109

پدافند غيرعامل و تهديدات بيولوژيك

دكتر علي كرمي

بوستان حميد

           
1393/11/07
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal